top of page
sigla versiune colorata v1 (1).png

Povestea noastră

În anul 1920, din iniţiativa prinţului George Valentin Bibescu este fondat Aeroclubul Regal al României (ARR), care din 13 aprilie 1923 devine persoană juridică. Vicepreşedinte executiv este ales G.V. Bibescu, iar secretar general comandorul aviator Andrei Popovici. ARR se afiliază la Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI), candidatura acestuia fiind votată în unanimitate la Conferinţa FAI din 8-12 august 1923 de la Göteborg. În anul 1936 ARR se transforma în Federaţia Aeronautică Regală a României (FARR), care, în 10 septembrie 1940 devine Federaţia Aeronautică Româna (FAR), care a activat până în 28 ianuarie 1941. În octombrie 1942 atribuţiile acesteia au fost preluate de Tineretul Aeronautic Român până în februarie 1945 când organizaţiile aeronautice şi aerocluburile sportive au fost desfiinţate.

În 20 octombrie 1947 patrimoniul aviaţiei sportive este preluat de Organizatia Sportului Popular (OSP) iar activitatea sportivă este subordonată Aviaţiei Civile. În anul 1950 activitatea este coordonată de Comisia Centrală a Aviației Sportive (CCAS), iar în 1953 de Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Ţării, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. Aceasta devine în 1954 Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei (AVSAP) în cadrul căreia în anul 1954 se constituie Aeroclubul Central. În anul 1960 AVSAP se desfiinţează, aviaţia sportivă trecând în subordinea Uniuneii pentru Cultură Fizica şi Sport (UCFS), transformată în Consiliul Naţional pentru Cultură Fizică şi Sport (CNFS).


Aeroclubul Central al R.P.R. devine Federaţia Română de Aviaţie, iar şcolile de pilotaj devin aerocluburi. La 1 noiembrie 1972 Aeroclubul Central devine Aeroclubul Central Român, subordonat Departamentului Aviaţiei Civile.

In anul 1991 prin Hotararea de Guvern nr.567 din 16 august 1991, Aeroclubul Central al Romaniei isi schimba denumirea, devenind Aeroclubul Romaniei, acesta pastrand in patrimoniu toate aerocluburile teritoriale, infrastructura si materialul volant al acestora.

Aeroclubul_Romaniei_Certificat-de-acreditare-a-entitatii-calificate-1-jpgaa62ffff47619bf0b

Aeroclubul României - Entitate Calificată

Acreditată la data de 28.12.2021 ca Entitate  Calificată (EC) pentru domeniul PEL- piloti de balon si planor in conformitate cu regulamentele EASA aplicabile.

În baza acestei acreditări, Serviciul de Certificare Personal Balon și Planor (SCPBP) efectuează certificarea piloților de planor și balon in baza certificatului de acreditare RO/EC-01 (stânga), prin intermediul unei echipe formată din examinatori cu extrem de multă experiență și din piloți tineri, ambițioși și motivați, dornici să aplice cu corectitudine și promptitudine regulamentele europene în sprijinul piloților de balon și planor din România.

bottom of page