top of page

Acerca de

20211023120116_542A7037.JPG

Tarifele de examinare se pot achita online aici sau prin casieriile AR, cel mai târziu înainte de începerea examinărilor:

   - Taxa de examinare teoretică este de 28 de euro la care se adauga TVA.
   - Taxa de examinare practică este de 25 de euro la care se adauga TVA.

Programarea la examinările teoretice

Programarea se face pe baza platformei de programare, care poate fi accesată prin apăsarea butonului de mai jos.

Pentru mai multe detalii cu privire la programerea electronică dați click aici.

 

!!! Candidații pot susține reexaminare la o materie doar după 14 zile de la ultima susținere a respectivei materii. Sistemul de examinare ia în calcul inclusiv ora începerii și cea a finalizării examenului !!!

ATENȚIE

Înscrierea și programarea candidaților pentru susținerea examinării teoretice se efectuează de către candidat sau

  de către organizația de pregătire (ATO/DTO), la care candidatul a încheiet cu succes programul de pregătire

  teoretică în vederea obținerii licenței pentru care solicită examinarea

- Candidații se pot programa doar după minim două săptămâni de la data ultimei examinări.

- Candidații se pot programa la oricare sesiune indiferent de locație. 

- Candidații se pot programa cu minim 5 zile înainte de data de examinare.

- Candidații pot susține reexaminare la o materie doar după 14 zile de la ultima susținere a respectivei materii.                Sistemul de examinare ia în calcul inclusiv ora începerii și cea a finalizării examenului.

- Candidații trebuie să aibă asupra lor instrumente de scris și un act de identitate.

- Candidații care solicită convertirea licențelor ICAO se vor programa tot prin platforma de programare.

La efectuarea programării candidații au obligația să verifice locul și intervalul orar pentru examinare, prezentat

  în platformă, pentru a evita ocuparea locurilor disponibile cu solicitanți care nu se prezintă la examen.

- Regulamentul de examinare poate fi consultat aici.

- Lista completă cu sesiunile de examinare teoretică planificate în anul 2022 și locația în care acestea se vor desfășura o puteți găsi aici.

Examinări

Programări la examinările practice

1. Testul de îndemânare pentru obținerea licenței și a calificărilor suplimentare cât și evaluarea competenței în

     vederea obținerii certificatelor de instructori și examinatori:

 

     Programarea candidaților pentru susținerea examinării practice se efectuează de către organizația de pregătire

     (ATO/DTO), la care candidatul a încheiet cu succes programul de pregătire practică în vederea obținerii

     licenței/calificării pentru care solicită examinarea, prin transmiterea cu minim 5 zile înainte susținerea examinării 

     practice, la adresa de email examinare.spl-bpl@ar.ro, a următoarelor:

  • Anexa 4eAnexa 5eAnexa 6e sau Anexa 7e, după caz;

  • Numele examinatorului propus, iar în cazul examinatorilor străini, copia documentelor de calificare deținute inclusiv certificatul medical și date de contact: telefon și/sau adresă de mail ale acestuia;

  • Tipul aeronavei, iar pentru baloane se adaugă și înmatricularea aeronavei;

  • Locul și intervalul de timp propus pentru examinare.

  • Certificatul de absolvire al cursului teoretic și practic efectuat în cadrul unui ATO/DTO în vederea obținerii licenței pentru care aplică, în cazul în care acesta nu este transmis prin email este obligatoriu ca solicitantul să îl poată prezenta examinatorului autorizat în cadrul examinării practice.

 

 

2. Testul de îndemânare pentru convertirea licenței cât și evaluarea competenței în vederea respectării cerințelor privind experiența recentă pentru instructori sau revalidării sau reînnoirii certificatelor de examinator:

 

Programarea candidaților pentru susținerea examinării practice se efectuează de către candidat sau examinatorul propus cu minim 5 zile lucrătoare înainte susținerea examinării practice, la adresa de email examinare.spl-bpl@ar.ro, împreună cu documentele/informațiile specificate la punctul de mai sus.

 

3. Verificarea competenței în scopul respectării cerințelor privind experiența recentă:

     Programarea candidaților pentru susținerea examinării practice se efectuează de către candidat sau examinatorul 

     propus cu minim 48 de ore înaintea susținerii examinării practice, la adresa de email

     examinare.spl-bpl@ar.ro, împreună cu următoarele informații:

  • Numele examinatorului propus, iar în cazul examinatorilor străini, copia documentelor de calificare deținute inclusiv certificatul medical și date de contact: telefon și adresă de mail ale acestuia;

  • Tipul aeronavei, iar pentru baloane se adaugă și înmatricularea aeronavei;

  • Locul și intervalul de timp propus pentru examinare.

 

Modificările cu privire la locație, nume examinator sau data examinării, trebuie să se notifice la adresa de email examinare.spl-bpl@ar.ro, cu minim 24 ore înainte de data examinării.

Lista cu examinatori autorizați o găsiți aici.

bottom of page