top of page
20210626_080315_edited.jpg

Care sunt pașii premergători examinării?

1. Te pregătești la materiile de examinare specifice cursului pe care l-ai urmat sau la Legislație aeronautică și Performanțe umane în cazul convertirii licenței.

2. Scanezi documentele necesare programării (Carte Identitate, Recomandare ATO/DTO, Cerere Înscriere - completată și în cazul examinării pentru conversie licență ICAO documentele prevăzute de Secțiunea 3, Art. 9, a regulamentului UE 723/2020)

3. Intri pe platforma de programare (click aici) unde încarci documentele necesare și te programezi la una dintre sesiuni.

3. Te prezinți la ora anunțată în locul examinării cu următoarele documente:

·     Carte de identitate

·     Cerere de examinare în original.

Ce trebuie să învăț?

În principal candidatul trebuie să utilizeze materialele puse la dispoziție de către școala în cadrul căreia a studiat pentru a se pregăti pentru examinarea teoretică. Aceștia trebuie să învețe la toate cele 9 materii din care vor fi examinați. Întrebările sunt alese de către examinatori EC și vor cuprinde întrebări care acoperă întreaga programă de studiu prevăzută în AMC1 SFCL.130 SPL

În scopul orientării candidaților către subiecte similare, conforme cu programa menționată anterior, recomandăm studierea următoarelor seturi de teste:

Pentru materiile specifice SPL:

 

 

Pentru materiile comune SPL și BPL (actualizat 28.03.2024):

 

 

 

 

 

 

De asemenea pentru materiile comune puteți studia și biblioteca de intrebări PPL(A),(H) care este 

Trebuie să plătesc ceva?

Taxele de examinare sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1482/2012, astfel:
Taxa de examinare teoretică este de 28 de euro la care se adauga TVA.
Taxa de examinare practică este de 25 de euro la care se adauga TVA.
Programele subvenționate includ o examinare teoretică și o reexaminare teoretică pentru fiecare materie. Candidații care nu au promovat toate disciplinele din a doua încercare vor achita contravaloarea de 28 de euro + TVA pentru urmatoarele 2 reexaminări posibile, indiferent de numarul de discipline.

Plata tarifelor de examinare se poate efectua online aici sau prin casieriile AR până cel mai târziu înainte de începerea examinărilor.

De câte ori pot susține reexaminarea în cazul în care nu promovez?

Promovarea examinării teoretice presupune obținerea unui punctaj de minim 75% la fiecare disciplină susținută.
În conformitate cu Regulamentul European (UE) 358 din 2020 un candidat poate susține un examen teoretic de maxim 4 ori pentru fiecare disciplină cu o perioadă de minim 2 săptămâni între ele. 
Promovarea examenului înseamnă promovarea tuturor disciplinelor în maxim 18 luni, începând cu luna următoare primei examinări susținute.

În cazul nepromovării celei de-a patra examinări candidații trebuie să efecueze un curs teoretic remedial la Organizația de pregătire (ATO /DTO) în care au fost școlarizați, și să susțină întreg setul de examene cu aceleși reguli expuse mai sus.
 

Trebuie să dau toate examenele într-o singură sesiune?

Candidații pot alege să își organizeze examenele în câte sesiuni doresc în funcție de programarea anuală a sesiunilor și de locurile disponibile, limitările fiind:

- pot susține examinarea la o disciplină de maxim 4 ori;

- trebuie să promoveze toate disciplinele în maxim 18 luni începând cu luna următoare primei examinări susținute.

Sunt valabile licențele SPL și BPL emise în România în conformitate cu partea FCL?

Da, Licențele sunt valabile.

 

În conformitate cu Regulamentul European (UE) 358 din 2020  - Art 3b

(1) Licențele conforme cu partea FCL pentru planoare și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate de un stat membru înainte de data aplicării prezentului regulament se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre înlocuiesc licențele respective cu licențe care respectă formatul prevăzut în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 atunci când eliberează din nou licențe din motive administrative sau la cererea titularilor de licențe.

 

În conformitate cu Regulamentul European (UE) 357 din 2020  - Art 3b

(1) Licențele conforme cu partea FCL pentru baloane și privilegiile, calificările și certificatele asociate eliberate de un stat membru înainte de data aplicării prezentului regulament se consideră a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre înlocuiesc licențele respective cu licențe care respectă formatul prevăzut în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 atunci când eliberează din nou licențe din motive administrative sau la cererea titularilor de licențe.

Cum procedez pentru a îmi primi prin poștă licența?

Candidații pot alege să își primească licențele prin poștă odată ce acestea sunt gata, pentru aceasta sunt necesari următorii pași:

1. descarcă cererea de trimitere prin poștă de la secțiunea cereri și formulare (sau de aici);

2. completează cererea;

3. scanează cererea completată și trimite-o la adresa de email scpbp@ar.ro

4. ridică licența de la curier;

5. semnează licența și trimite o copie a licenței semnată la adresa scpbp@ar.ro

bottom of page